To personer sitter ved pult og ser på skjerm

Lønn

Riktig lønn til rett tid - en bærebjelke for våre tjenester

Moderne lønnssystem gjør at både personal -og timeregistreringssystem blir driftssikkert og effektivt. Våre lønnssystemer er enkle å bruke og forstå, både for ledere og ansatte. Vi gir lønnsomme råd for å kvalitetssikre lønnsprosessen.

Permittering/Ferieavvikling

Tekst her 

Pensjon- og forsikringsordninger

Vi sørger for god rapportering, oppdatering og oppfølging for dine medarbeidere og ansatte.

Avtaler

Vi kan bistå med utforming av arbeids- og tariffavtaler (?), og sørge for korrekt lovverk knyttet til dette.

Rapportering

Vi har gode og lett forståelige system for rapportering av timer, utlegg og reiseregninger.

Lønnsjusteringer

Tekst her

Permisjon

Tekst her

Mertid og overtid, sykefravær

Våre rådgivere har god erfaring med oppfølging av sykefravær som ivaretar bedriftens ansatte. 

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift?
La oss ta en prat:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!