SkattAvgift.jpg

Har du ønsker om å optimalisere din bedrift?

Sammen med våre dyktige bedriftsrådgivere kan vi finne løsninger som bidrar til økt lønnsomhet, utvikling av virksomheten og andre elementer som er viktig for deg. 

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva Admento kan gjøre for deg og bedriften din.

Radgiving.jpg

Økonomisk rådgivning

Ofte kan et blikk utenfra identifisere løsninger man ikke selv kommer på når man jobber med bedriften hver dag. 

Bistand og rådgivning for å få kontroll på kostnadene, forbedre likviditeten, riktig bemanning og hjelp til å identifisere kjernevirksomheten som skaper lønnsomhet – det kan våre rådgivere bidra med. 

    

    

   

Skatt_Avgift.jpg

Rapportering og analyse

Synes du det som står i regnskapsrapporten er uforståelig og tørt?

Rapporter og analyse kan hjelpe bedriften med å få bedre innsikt i virksomheten. Dersom du ønsker å øke lønnsomheten i din bedrift er dette viktige verktøy. Våre rådgivere kan hjelpe deg å utarbeide og forstå bedriftens rapporter.

Sammen bruker vi verktøyet og øker profitten. 

    

    

   

Kontakt (1).jpg

Teknologi, IT og systemrådgivning

Verden i dag endrer seg raskt – vi ser dette som er stor mulighet.

Gode digitale løsninger vil bidra til frigjort tid til kjernevirksomheten. Våre rådgivere på området hjelper din bedrift med å optimalisere systemene som benyttes og hjelper deg med å forstå hvordan de fungerer.

Det er viktig at alle i bedriften er med på endringen og vi har metoder for god og riktig involvering.

Et lite tiltak som kan gi stor gevinst i form av økt lønnsomhet og oversikt. 

    

    

   

SkattAvgift.jpg

Budsjettering og prognoser

Vi kan ikke se inn i fremtiden, men basert på data utvikler våre rådgivere budsjetter og prognoser for fremtiden.

Bedriften vil kunne bruke disse som styringsverktøy og beslutningsgrunnlag.

    

    

   

TjenesterTjenester.jpg

HR og Personal

Våre rådgivere innen HR kan hjelpe din bedrift med å spare kostnader gjennom ryddige avtaler, unngåelse av konflikter og riktige ansettelser.

Ønsker dere å outsource HR funksjonen i deres virksomhet har vi rådgivere med den rette kompetansen til å gjøre dette for dere. 

    

    

   

English.jpg

Kjøp og salg av virksomheter

Admento har unik innsikt i det lokale markedet og lang erfaring med fisjoner og fusjoner, emisjoner og kapitalnedsettelse.

Ta kontakt med en av våre mange rådgivere for gode råd i en viktig prosess. 

    

    

   

Inkasso.jpg

Landbruksøkonomi

Våre rådgivere innen landbruksøkonomi er opptatt av hele bildet og ønsker å gi bonden mer tid til drift og mer fritid!

Gjennom de beste digitale løsningene på området og solid kunnskap om utvikling- og effektiviseringsmuligheter i landbruket kan vi gjøre din hverdag enklere. 

Karriere_.jpg

Arv og generasjonsskifte

Våre rådgivere har bred erfaring innen arv og generasjonsskifte.

Dette innebærer blant annet arveoppgjør og god kunnskap om arveloven generelt.

Regnskap_.jpg

Utleie og salg av fast eiendom

Regelverket innen utleie og salg av fast eiendom kan virke omfattende. Heldigvis kan våre rådgivere hjelpe din bedrift. 

Ta kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan utvikle fremtiden!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!