Radgiving.jpg

Våre rådgivere innen HR kan hjelpe din bedrift med å spare kostnader gjennom ryddige avtaler, unngåelse av konflikter og riktige ansettelser. 

Kanskje trenger dere hjelp til å vurdere søkere til en stiling hos dere, eller råd om hvordan dere skal onboarde de på en god måte? Er behovet tilstede for å utvikle ledergruppen eller de medarbeiderne dere allerede har med på laget?

Ønsker dere å outsource HR funksjonen i deres virksomhet har vi rådgivere med den rette kompetansen til å gjøre dette for dere.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva Admento kan gjøre for deg og bedriften din.

English.jpg

Kulturutvikling

Bedriftskulturen har stor påvirkning på hvordan det går i selskapet. Klisjeen «culture eats strategy for breakfast» er dermed ikke bare en klisje, men tegner et veldig viktig bilde. Vi kan ha lignende visjoner og strategier på tvers av selskap, men det er kulturen som avgjør i hvilken grad vi lykkes. Trenger dere en endring for å få et mer inspirerende arbeidsmiljø?

Hos oss kan vi hjelpe dere med å sette ord på hvilken kultur dere ønsker dere for fremtiden, hvor dere er i dag og hvordan vi kan tette gapet for å oppnå en samlet og god bedriftskultur.  

SkattAvgift.jpg

Rekruttering av nyansatte

Å finne rett person med rett kompetanse er ikke alltid like enkelt, men med lang erfaring kan vi hjelpe din bedrift med denne oppgaven. Vi kan bidra med rådgivning helt fra startsfasen med kravspesifikasjon og stillingsannonse, til intervjuer og eventuelt testing av potensielle kandidater, samt sparring rundt betingelser og signering av arbeidskontrakt.

Og når valget på riktig medarbeider er gjort, starter den viktige fasen med onboarding. Vi hjelper deg med en god plan for hvordan du skal ønske din nye medarbeider velkommen. 

Karriere_.jpg

Digital personalhåndbok

Ønsker dere en digital personalhåndbok som inneholder alt en bedrift trenger svar på, men har ikke tiden til å utarbeide denne?

Med erfaring innen arbeidskontrakter, arbeidsmiljøloven og utvikling av god personalpolitikk innehar vi kompetansen til å produsere dette for dere. 

TjenesterTjenester.jpg

Medarbeiderundersøkelser

For å kunne ta tempen på bedriften tilbyr vi gjennomtenkte og gode medarbeiderundersøkelser som vil avdekke styrker og forbedringspotensialer i bedriften deres.

Planlegging og utførelse av undersøkelsen, samt oppfølging med tips og råd for å bevare styrkene og jobbe konkret med tiltak for forbedringer. 

Radgiving.jpg

Leder- og teamutvikling

Ønsker dere engasjerte ledere og trenger de noen som kan gi råd til dem i deres lederrolle? Det er få ting som er viktigere enn en god og trygg ledelse som bidrar til god flyt i selskapet.

Om dere vil leie en HR-leder hos oss som tar hele jobben for dere, eller om dere ønsker at vi skal bidra til utvikling av ressursene dere har i selskapet, står vi klar til å hjelpe.

Dette kan være ledersparring en til en, eller teamutvikling ved hjelp av sertifiserte teamverktøy. 

Regnskap_.jpg

Omstilling og nedbemanning

Står dere ovenfor en omstillingsprosess i bedriften, men mangler kompetansen dere trenger på området?

Våre HR-rådgivere har sterk fagkompetanse og mangeårig erfaring til å bidra til at disse prosessene går så smidig som mulig, samtidig som de etterlever gjeldene lovkrav.  

2021 - Jorun Framnes.jpg

Jorun Framnes

HR-Direktør

91 36 29 98

jorun.framnes@admento.no

«Vi i Admento har lang erfaring fra en rekke HR-tjenester som kan komme din bedrift til nytte. Det kan være behov for sparring med ledere, gjennomførelse av medarbeiderundersøkelse, eller jobbing med verdiene og kulturen internt i bedriften. Trenger dere å ta noen grep i forhold til omorganisering eller nedbemanning?

Våre rådgivere kan hjelpe dere å kartlegge situasjonen og skreddersy løsninger som treffer deres behov for HR-bistand.»

 - Jorun Framnes

Ta kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan utvikle fremtiden!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!