Dame prater i telefonen

Om oss

Vi gir deg ærlige og lønnsomme råd slik at du lykkes med å lage en robust arbeidsplass.

Hos oss kan du stole på at du får engasjerte fagfolk med på laget. Genuin nysgjerrighet og et ønske om å lære mer, definerer både kulturen og leveransen vår. Det kommer både deg og oss til gode. Som en tydelig utfordrer i bransjen vil du aldri høre oss si at vi er ferdig utlærte – vi jakter alltid smartere måter å løse utfordringer på.

Brobyggere

Fremtiden i regnskap vil preges av AI og digitale løsninger. Nettopp derfor investerer Admento i mennesker. Hos oss er ikke kunnskap statisk, men noe som skal videreutvikles. Teknologi er ikke løsningen for alt, men det er et effektivt verktøy for å forenkle oppgaver i en travel hverdag. Og vi vet hvilke grep som gjør bedriften mer lønnsom. Våre rådgivere vil være en bro mellom teknologi og dine behov.

For å gi deg løsninger som passer deg og din bedrift best, behøver du så klart ikke å binde deg opp til en bank eller system for å bli kunde hos oss.

Admento_LowRes-14 (1).JPG      

– Man bør ikke undervurdere kraften som ligger i å ha en rådgiver som forstår deg og din bransje. Med kunnskap og riktig verktøy hjelper vi kundene våre å se muligheter de ellers ville ha oversett.

Magnus Jensen, Salgssjef

magnus.jensen@admento.no

På jobb for hverandre

Arbeidskulturen vår preges av flat struktur og høy kvalitet. Det gjør det meningsfullt og gøy å gå på jobb. Å se kunder og kollegaer lykkes, er en sterk drivkraft for hver og en av oss. For å sikre at alle er med å drar i samme retning fra dag én, har vi derfor et eget program som alle ansatte går igjennom når de starter hos oss.

Admento_LowRes-38.JPG

Vårt lag

Først og fremst er vi mennesker som liker å jobbe med tall og teknologi. Men like viktig –vi er lagspillere som ser det som vårt oppdrag å gjøre deg bedre. Vi er i dag over 140 ansatte spredt over 15 avdelingskontor over hele Midt-Norge. Det gjør det mulig å tilby deg bred kompetanse – der du jobber og bor.

La oss ta en prat

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift?
La oss ta en prat:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!