Landbruk

Regnskapsføring og økonomisk rådgiving innen landbruk er et eget fagfelt.  Hos Admento har vi en egen enhet som er spesialister på landbruk. Vi benytter lett forståelige digitale verktøy (Duett), som gjør jobben for alle parter enklere og mer effektivt. Spør oss om hvordan vi kan bistå til din hverdag som gardbruker blir litt enklere.

Retura Sør-Trøndelag

Retura Sør-Trøndelag ønsker å være foretrukken leverandør av avfallstjenester i sin region.

For å skape vekst og lønnsomhet må de ha konstant fokus på sin kjernevirksomhet. Derfor har de valgt å sette bort store deler av sin økonomifunksjon til Admento.

Ta kontakt med oss, om du trenger mer tid til din kjernevirksomhet.

Johansen Bakeri

Admento bistår over 1000 bedrifter i hele Norge med regnskapstjenester og økonomisk rådgivning.

Ta kontakt for en samtale om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift?

SHM Solutions

SHM Solutions er en allsidig kompetansebedrift som utvikler og leverer sikrere dekksutstyr til oppdretts- og havbruksnæringen, driver sakkyndig virksomhet, kurs og opplæring.
Admento utfører flere økonomi- og regnskapstjenester for oss, og med Xledger har vi meget god økonomisk kontroll over prosjektene våre. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

NYHETER & INNSIKT

Arbeidsgivers rapporteringsplikt for bonusytelser (video)

Kompensasjonsordning og refusjon sykepenger

Kompensasjonsordningen – viktigst nå er å få klart regnskapet for mars Regjeringen ...

Nye regler for personalrabatter i praksis: VPG

Daglig leder for VPG AS, Rune Kvalsnes, har satt seg godt inn ...