Foreslåtte endringer i årets statsbudsjett

Dame med laptop

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2022. Her følger en kort oversikt over de viktigste endringene knyttet til skatt og avgift. 

Arbeidsgiveravgift

Det er innført et ekstra trinn for lønnsinntekter over kr 750.000 på 5%. Dette gjelder i alle soner.

Grunnrenteskatt på havbruk

Det er foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023. Dette omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er foreslått en effektiv skattesats på 40% (nominell sats på 51,3%). 

Som følge av denne grunnrenteskatten blir den effektive marginalskatten 62%.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Som for havbruk er det foreslått å innføre en grunnrenteskatt på effektive 40%. Det er også foreslått andre mindre endringer, se kilde henvist til under for detaljer. 

Kraftbeskatning

Det er forslått å øke den effektive grunnrenteskatten fra 37% til 45%. Dette gir en effektiv marginalskatt på 67%. Det er forslått at dette skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2022.

Utbytteskatt

Skatten på utbytte økes med 2%, ved at oppjusteringsfaktoren endres fra 1,6 til 1,72. Medregnet selskapsskatten blir nå marginalskatten 51,5%.

Privat konsum

Den varslede skattleggingen av privat konsum i selskaper blir utsatt som følge av mange høringssvar. Her sier regjerningen at de vil komme med et justert lovforslag i løpet av 2023, med mål om at det den skal gjelde fra 01. januar 2024. 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/id2927365/

Ved spørsmål om hvordan de foreslåtte endringene vil påvirke din virksomhet er du velkommen til å ta kontakt med en våre rådgivere. 

Dato skrevet 11.10.2022 16:23.Endret 11.10.2022 16:35.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!