Taushetsbelagt post NAV.jpeg

Post fra NAV sendes nå digitalt - dette må du passe på!


Fra og med 15. januar vil NAV i de fleste tilfeller sende post til norske virksomheter digitalt, i stedet for på papir. Posten vil bli sendt til virksomhetenes innboks i Altinn. Det er derfor svært viktig at de rette personene i din virksomhet har tilgang, men at personer som ikke skal ha innsikt i taushetsbelagt post fra NAV ikke mottar dette. Vi anbefaler derfor at dere sjekker hvem som har de riktige tilganger i Altinn, slik at varsel om post fra NAV kommer til rett person.

Dette må du gjøre:

Posten vil bli sendt gjennom tjenesten «Taushetsbelagt post fra NAV», via Altinn. Virksomheter som hittil har mottatt brev fra NAV som papirpost må sørge for at de som behandler posten har riktige tilganger i Altinn. Uten slik tilgang vil ikke brev fra NAV være synlige i Altinn innboks.

Konkret betyr det dere gjennom hovedadministrator må:

  • gi riktig person tilgang til rollen «Taushetsbelagt post». Denne rollen gir tilgang til taushetsbelagt post fra det offentlige, ikke bare NAV, eller
  • gi riktig person tilgang til enkelttjenesten/enkeltrettigheten «Taushetsbelagt post fra NAV». Denne personen vil kun se post sendt fra NAV.

Personen man gir tilgang blir da en “postfordeler” for virksomheten, og er den som i praksis distribuerer posten videre til de ansatte som faktisk skal lese og behandle brevene. Postfordeleren må ta stilling til hvilke medarbeidere som har tjenstlig behov for å lese taushetsbelagt post med sensitivt innhold, og gi tilgang kun til den/disse medarbeiderne. Hvordan man gir tilgang finner dere informasjon om her.

NB! Daglig leder har ikke nødvendigvis de rette tilgangene automatisk, og må som oftest legge til dette selv dersom man ønsker å være mottaker av taushetsbelagt post selv.

Viktig om varsling:

For at dere som virksomhet skal kunne motta enkeltvedtak og annen viktig post digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slik post er sendt. NAV vil varsle virksomheter som har mottatt taushetsbelagt post til varslingsadressen som virksomheten har registrert i Altinn. Hvis taushetsbelagt post ikke er lest, sendes det en påminnelse etter tre dager til virksomhetens innboks, og SMS eller e-post-varsel til virksomhetens varslingsadresse. 

Er du usikker på hvem i din virksomhet som bør være mottaker av taushetsbelagt post fra NAV? 

Kontakt din rådgiver i Admento for en nærmere prat.

Mer informasjon om endringene finner du her.

PS. Virksomheter som ikke har tilgang til innboksen sin, eller som ikke har registrert varslingsadresse i Altinn, vil fortsatt motta posten på papir.

Dato skrevet 27.02.2024 23:02.Endret 29.02.2024 23:09.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!