Lønnsommeråd.png

Regnskapsrapporter som effektive styringsverktøy - her er 5 tips!


Regnskapsrapporter som styringsverktøy gir avgjørende innsikt i økonomisk utvikling og prosjektfremgang. Vi spurte derfor våre dyktige regnskapseksperter på Digernes om dette, da de hjelper ofte kunder med å ta i bruk regnskapsrapportene mer aktivt. 

- Ved å aktivt bruke disse rapportene kan selskaper oppnå flere fordeler, sier Eli-Karin Hoddevik. Hun leder avdelingen vår i Digernes og fortsetter: Teamet vårt har stort fokus på dette ovenfor kundene, og vi opplever at mange kunder verdsetter dette og bidrar til at de selv har bedre kontroll på egen forretning.

Eli-Karin deler her teamets fem viktigste tips til hvordan du kan bruke regnskapsrapporter som effektive styringsverktøy:

1. Kostnadskontroll

Utvid din evne til å overvåke kostnadene nøye ved å bruke regnskapsrapporter som et verktøy for å identifisere og analysere utgifter.

2. Lønnsomhetsvurdering

Gjennomgå resultatregnskapet for å evaluere lønnsomheten til ulike produkter, tjenester eller prosjekter. Dette gir verdifull innsikt som kan hjelpe deg med å justere strategier for å maksimere inntekter og minimere tap.

3. Periodisk analyse

Utfør jevnlige analyser av regnskapsrapportene for å identifisere både økonomiske styrker og svakheter i virksomheten. Dette gir grunnlag for å tilpasse strategier og beslutninger i tråd med virksomhetens behov og mål.

4. Budsjettoppfølging

Ved å følge opp budsjettet nøye gjennom regelmessig analyse av regnskapsrapporter, kan du identifisere eventuelle avvik og iverksette korrigerende tiltak i løpet av budsjettperioden. Dette bidrar til å opprettholde finansiell stabilitet og sikrer at virksomheten forblir på riktig spor økonomisk.

5. Trendidentifikasjon

Se etter mønstre og trender i regnskapsrapportene over tid for å få innsikt i virksomhetens langsiktige økonomiske ytelse. Dette kan hjelpe deg med å ta proaktive beslutninger for å optimalisere virksomhetens resultat på lang sikt.


Kort sagt gir bruk av regnskapsrapporter som styringsverktøy selskapene muligheten til å oppnå økonomisk transparens, identifisere trender og ta beslutninger basert på fakta. Dette gir en solid plattform for bærekraftig vekst og suksess i dagens komplekse forretningsmiljø.

- En større bevisstgjøring rundt de verktøy kunden har tilgjengelig kan skape både trygghet og merverdi for den enkelte, avslutter Hoddevik. Hun er sikker på at de selskap som bruker regnskapsrapportene aktivt i hverdagen er bedre rustet til å både identifisere muligheter og håndtere utfordringer.

Vil du vite mer om dette?

Ta kontakt med din rådgiver i Admento i dag, eller send oss en henvendelse.

Lars P. Elvedal

HR- & kommunikasjonsdirektør , Admento

Dato skrevet 28.02.2024 22:37.Endret 29.02.2024 23:02.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!