Visste du at fristen for å søke energitilskudd er 11. desember? 

Dersom du tilfredsstiller visse krav kan du få dekket inntil 45% av strømforbruket for perioden 01.10.2022 - 31.12. 2022. 

Det er nylig fastsatt en forskrift til midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av de ekstraordinære strømutgiftene svært mange opplever. Søknadsprosessen er ganske omfattende og fristen for å søke er allerede 11.12.2022. Her gjelder det derfor å være raskt ute dersom en har muligheten til å søke om tilskuddet. Selve tilskuddsperioden er fra 01.10.22 til 31.12.2022.

Det er fastsatt krav til kontrollhandlinger som skal utføres og bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Forskriften har klare beskrivelser og begrensninger i forhold til hvem som kan søke. De viktigste i så måte er:

 • Foretaket må ha en strømintensitet på 3% eller mer i første halvår 2022. (Det vil si, strømkostnaden må utgjøre minst 3% av alminnelig omsetning.)
 • Foretakets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris pr. kwh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021.
 • Foretaket kan kun søke om de har gjennomført energikartlegging.
 • Tilskudd vil medføre utbyttebegrensning.
 • Videre er det et krav om registrering i Foretaksregisteret, lovlig aktivitet, alle skatter og avgifter må være rettidig betalt, og at foretaket er skattepliktig til Norge.
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling.
 • Personer med ledende roller kan ikke være ilagt konkurskarantene.

Følgende foretak er ikke omfattet:

 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven.
 • Kraftintensiv virksomhet (forbruk på over 100 Gwh pr. år).
 • Foretak som utøver; produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet samt damp og varmtvannsforsyning.
 • Boligselskaper (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap), som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for husholdninger og boligselskap.
 • Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.
 • Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen og frivillige lag og organisasjoner.
 • Foretak som mottar støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker i møte med høye strømpriser i perioden september til desember 2022.
 • Foretak som er underlagt sanksjoner som svar på Russlands aggresjon mot Ukraina.

Ta kontakt med våre erfarne rådgivere hvis du har spørsmål rundt energitilskudd eller hvorvidt din bedrift kan søke

Anne.JPG

Anne Snøve Reite

959 27 661

anne.snove.reite@admento.no 

Guttorm.JPG

Guttorm Stormo

932 66 394

guttorm.stormo@admento.no

Dato skrevet 25.11.2022 15:04.Endret 30.11.2022 13:10.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!